Kapittel XIII (M00-M99) Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev
Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)
kompartmentsyndrom (T79.6)
komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid (O00-O99)
medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)
skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)
svulster (C00-D48)
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)
visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)
visse kjeveleddslidelser (K07.6)
visse tilstander som begynner i perinatalperioden (P00-P96)

Kategoriblokker
M00-M25 Leddlidelser
M00-M03Infeksiøse leddlidelser
M05-M14Inflammatoriske leddlidelser
M15-M19Artroser
M20-M25Andre leddlidelser
M30-M36 Systemiske bindevevssykdommer
M40-M54 Rygglidelser
M40-M43Deformerende rygglidelser
M45-M49Lidelser i ryggsøylen
M50-M54Andre rygglidelser
M60-M79 Bløtvevssykdommer
M60-M63Muskelsykdommer
M65-M68Forstyrrelser i synovialhinne og sene
M70-M79Andre bløtvevssykdommer
M80-M94 Ben- og brusklidelser
M80-M85Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur
M86-M90Andre benlidelser
M91-M94Brusklidelser
M95-M99 Andre lidelser i muskel-skjelettsystemet og bindevev

Stjernekategorier
M01* Direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
M03* Postinfeksiøse og reaktive artropatier ved sykdommer klassifisert annet sted
M07* Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom
M09* Juvenil artritt ved sykdommer klassifisert annet sted
M14* Leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted
M36* Systemiske bindevevssykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
M49* Lidelser i ryggsøylen ved sykdommer klassifisert annet sted
M63* Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
M68* Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted
M73* Affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted
M82* Osteoporose ved sykdommer klassifisert annet sted
M90* Benaffeksjon ved sykdommer klassifisert annet sted

Lokalisasjonskoder for muskel-skjelettaffeksjon
Følgende underinndeling for å angi lokalisasjon for affeksjon er for valgfri bruk med de passende kategoriene i kapittel XIII. Siden lokale utvidelser eller spesialisttilpasninger kan variere med hensyn til antall brukte tegn, foreslår man at den supplementære underklassifikasjonen for lokalisasjon plasseres i en identifiserbar egen posisjon (f eks i en egen rubrikk). Forskjellige underklassifikasjoner for bruk ved kneleddlidelser, rygglidelser og biomekaniske skader ikke klassifisert annet sted, er gitt i henholdsvis M23, i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54 og i M99.
0Flere lokalisasjoner
1Skulderregion

krageben

skulderblad

akromioklavikulært ledd

glenohumeralt ledd

sternoklavikulært ledd

2Overarmoverarmsbenalbueledd
3Underarm

radius

ulna

håndledd
4Hånd

fingre

håndrot

mellomhånd

ledd mellom disse knoklene
5Bekkenregion og lår

bekken

lårben

sete

hofte(ledd)

sakroiliakaledd

6Legg

leggben

skinneben

kneledd
7Ankel og fot

fotrot

mellomfot

tær

andre ledd i fot

ankelledd

8Andre

hals

hode

ribben

ryggsøyle

skalle

torso

9Uspesifisert lokalisasjon
(M00-M25) Leddlidelser
Lidelser som hovedsakelig berører perifere (ekstremitets)ledd
(M00-M03) Infeksiøse leddlidelser
Merk: Dette avsnittet omfatter infeksiøse leddlidelser forårsaket av mikrobiologiske agens. Man har skilt mellom følgende typer etiologisk forbindelse:
(a) direkte leddinfeksjon, hvor organismer angriper vevet og det fins mikrobielle antigen i leddet;
(b) indirekte infeksjon, som kan være av to typer: en reaktiv leddlidelse, hvor det er fastslått en mikrobiell infeksjon i kroppen, men hvor verken organisme eller antigen kan identifiseres i leddet, og en postinfeksiøs leddlidelse, hvor det fins mikrobielle antigen, men hvor det ikke er sikkert at man kan påvise organismen og hvor det ikke er tegn på lokal formering.
M00 Pyogen artritt (arthritis pyogenes)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig leddprotese (T84.5)
M00.0 Stafylokokkartritt og -polyartritt M00.1 Pneumokokkartritt og -polyartritt M00.2 Annen streptokokkartritt og -polyartritt M00.8 Artritt og polyartritt som skyldes andre spesifiserte bakterielle mikroorganismer Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme. M00.9 Uspesifisert pyogen artritt Infeksiøs artritt INA
M01 * Direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: leddlidelse ved sarkoidose (M14.8*)
postinfeksiøs og reaktiv leddlidelse (M03.-*)
M01.0 * Meningokokkartritt (A39.8†)
Ekskl: artritt etter meningokokkinfeksjon (M03.0*)
M01.1 * Tuberkuløs artritt (A18.0†)
Ekskl: i ryggsøyle (M49.0*)
M01.2 * Artritt ved borreliose (A69.2†) M01.3 * Artritt ved andre bakteriesykdommer klassifisert annet sted Artritt ved:
 • lepra[Hansens sykdom](A30.-†)
 • lokalisert salmonellainfeksjon (A02.2†)
 • tyfoid- eller paratyfoidfeber (A01.-†)
Gonokokkartritt (A54.4†)
M01.4 * Rubella-artritt (B06.8†) M01.5 * Artritt ved andre virussykdommer klassifisert annet sted Artritt ved: M01.6 * Artritt ved soppsykdommer (B35-B49†) M01.8 * Artritt ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
M02 Reaktive leddlidelser
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: Behçets sykdom (M35.2)
reumatisk feber (I00)
M02.0 Leddlidelse etter tarm-«bypass» M02.1 Leddlidelse etter dysenteri M02.2 Leddlidelse etter vaksinasjon M02.3 Reiters sykdom M02.8 Andre spesifiserte reaktive leddlidelser M02.9 Uspesifisert reaktiv leddlidelse
M03 * Postinfeksiøse og reaktive leddlidelser ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: direkte leddinfeksjon ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted (M01.-*)
M03.0 * Artritt etter meningokokkinfeksjon (A39.8†)
Ekskl: meningokokkartritt (M01.0*)
M03.1 * Postinfeksiøs leddlidelse ved syfilis Cluttons ledd (A50.5†)
Ekskl: Charcots ledd (M14.6*)
M03.2 * Andre postinfeksiøse leddlidelser ved sykdommer klassifisert annet sted Postinfeksiøs leddlidelse ved:
 • enteritt som skyldes Yersinia enterocolitica(A04.6†)
 • virushepatitt (B15-B19†)
Ekskl: leddlidelser ved virussykdommer (M01.4-M01.5*)
M03.6 * Reaktiv leddlidelse ved andre sykdommer klassifisert annet sted Leddlidelse ved infeksiøs endokarditt (I33.0†)
(M05-M14) Inflammatoriske polyartropatier M05 Seropositiv reumatoid artritt (arthritis rheumatoides seropositiva)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: reumatisk feber (I00)
reumatoid artritt (i):
  • juvenil (M08.-)
  • ryggsøyle (M45)
M05.0 Feltys syndrom Reumatoid artritt med splenoadenomegali og leukopeni M05.1† Reumatoid lungesykdom (J99.0*) M05.2 Reumatoid vaskulitt M05.3† Reumatoid artritt med affeksjon av andre organer og systemer Reumatoid: M05.8 Annen spesifisert seropositiv reumatoid artritt M05.9 Uspesifisert seropositiv reumatoid artritt
M06 Annen reumatoid artritt
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M06.0 Seronegativ reumatoid artritt M06.1 Stills sykdom med debut i voksen alder
Ekskl: Stills sykdom INA(M08.2)
M06.2 Reumatoid bursitt M06.3 Reumatoid knute M06.4 Inflammatorisk leddlidelse
Ekskl: polyartritt INA(M13.0)
M06.8 Annen spesifisert reumatoid artritt M06.9 Uspesifisert reumatoid artritt
M07 * Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: juvenile leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (M09.-*)
M07.0 * Distal interfalangeal psoriatisk leddlidelse (L40.5†) M07.1 * Arthritis mutilans(L40.5†) M07.2 * Psoriatisk spondylitt (L40.5†) M07.3 * Andre psoriatiske leddlidelser (L40.5†) M07.4 * Leddlidelse ved Crohns sykdom [regional enteritt](K50.-†) M07.5 * Leddlidelse ved ulcerøs kolitt (K51.-†) M07.6 * Andre leddlidelser ved inflammatorisk tarmsykdom
M08 Juvenil artritt (arthritis juvenilis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: barneartritt med begynnelse før fylte 16 år, og som varer mer enn 3 måneder
Ekskl: Feltys syndrom (M05.0)
juvenil dermatomyositt (M33.0)
M08.0 Juvenil reumatoid artritt Juvenil reumatoid artritt med eller uten reumatoid faktor M08.1 Juvenil ankyloserende spondylitt
Ekskl: ankyloserende spondylitt hos voksne (M45)
M08.2 Juvenil artritt med systemisk opprinnelse Stills sykdom INA
Ekskl: Stills sykdom med debut i voksen alder (M06.1)
M08.3 Juvenil polyartritt (seronegativ) Kronisk juvenil polyartritt M08.4 Pauciartikulær juvenil artritt M08.8 Annen spesifisert juvenil artritt M08.9 Uspesifisert juvenil artritt
M09 * Juvenil artritt ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: leddlidelse ved Whipples sykdom (M14.8*)
M09.0 * Juvenil artritt ved psoriasis(L40.5†) M09.1 * Juvenil artritt ved Crohns sykdom [regional enteritt](K50.-†) M09.2 * Juvenil artritt ved ulcerøs kolitt (K51.-†) M09.8 * Juvenil artritt ved andre sykdommer klassifisert annet sted
M10 Urinsyregikt (arthritis urica)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: podagra
Ekskl: leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted (M14*)
M10.0 Idiopatisk urinsyregikt Primær urinsyregikt Urattofus i hjerte† (I43.8*) Urinsyrebursitt M10.1 Blyutløst urinsyregikt M10.2 Legemiddelutløst urinsyregikt
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M10.3 Urinsyregikt som følge av svikt i nyrefunksjon Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi type nyresvikt (N17-N19) M10.4 Annen sekundær urinsyregikt M10.9 Uspesifisert urinsyregikt
M11 Andre krystallinduserte leddlidelser
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M11.0 Hydroksyapatitt-avleiringssykdom M11.1 Familiær kondrokalsinose M11.2 Annen kondrokalsinose Kondrokalsinose INA M11.8 Andre spesifiserte krystallinduserte leddlidelser M11.9 Uspesifisert krystallindusert leddlidelse
M12 Andre spesifiserte leddlidelser
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: artroser (M15-M19)
krikoarytenoid leddlidelse (J38.7)
leddlidelse INA(M13.9)
M12.0 Kronisk postreumatisk artropati [Jaccouds sykdom] M12.1 Kaschin-Becks sykdom M12.2 Villonodulær synovitt (pigmentert) M12.3 Palindromisk reumatisme M12.4 Intermitterende hydrartrose M12.5 Skadeutløst leddlidelse
Ekskl: posttraumatisk artrose (i):
M12.8 Andre spesifiserte leddlidelser, ikke klassifisert annet sted Forbigående artropati
M13 Annen artritt
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: artrose (M15-M19)
M13.0 Uspesifisert polyartritt M13.1 Monoartritt, ikke klassifisert annet sted M13.8 Annen spesifisert artritt Allergisk artritt M13.9 Uspesifisert artritt
M14 * Leddlidelser ved andre sykdommer klassifisert annet sted
Ekskl: leddlidelse ved:
  • blodforstyrrelser (M36.2-M36.3*)
  • hypersensitivitetsreaksjoner (M36.4*)
  • neoplastisk sykdom (M36.1*)
  • psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (M07.-*)
nevrogen lidelse i ryggsøyle (M49.4*)
  • juvenil artritt (M09.-*)
M14.0 * Urinsyregikt som skyldes enzymdefekter og andre arvelige tilstander Urinsyregikt ved:
 • Lesch-Nyhans syndrom (E79.1†)
 • sigdcellesykdommer (D57.-†)
M14.1 * Krystallindusert leddlidelse ved andre stoffskifteforstyrrelser Krystallindusert leddlidelse ved hyperparatyreoidisme (E21.-†) M14.2 * Diabetisk artropati (E10-E14†)
Ekskl: diabetisk nevrogen leddaffeksjon (M14.6*)
M14.3 * Lipoid dermatoartritt (E78.8†) M14.4 * Leddlidelse ved amyloidose (E85.-†) M14.5 * Leddaffeksjoner ved andre endokrine forstyrrelser, ernærings- og stoffskifteforstyrrelser Leddaffeksjon ved:
 • akromegali og hypofysær kjempevekst (E22.0†)
 • hemokromatose (E83.1†)
 • hypotyreoidisme (E00-E03†)
 • tyreotoksikose [hypertyreoidisme](E05.-†)
M14.6 * Nevrogen leddaffeksjon Charcots ledd:
  • INA (G98†)
  • ikke-syfilitisk (G98†)
  • syfilitisk (A52.1†)
Syfilitisk artropati (A52.1†) Diabetisk nevrogen leddaffeksjon (E10-E14† med felles fjerde tegn .6†)
M14.8 * Leddlidelser ved andre spesifiserte sykdommer klassifisert annet sted Leddlidelse ved:
 • knuterosen erythema nodosum(L52†)
 • multiformt erytem (L51.-†)
 • sarkoidose (D86.8†)
 • Whipples sykdom (K90.8†)
(M15-M19) Artroser (arthrosis)
Merk: I denne blokken er termen osteoartritt brukt som synonym for artrose eller osteoartrose. Termen har primært blitt brukt med dens alminnelige kliniske betydning av at ingen bakenforliggende tilstand er identifisert.
Ekskl: osteoartritt i ryggsøyle (M47.-)
M15 Polyartrose (polyartrosis)
Inkl: artrose med opplysning om mer enn en lokalisasjon
Ekskl: bilateral affeksjon av enkeltledd (M16-M19)
M15.0 Primær generalisert (osteo)artrose M15.1 Heberdens knuter (med leddlidelse) M15.2 Bouchards knuter (med leddlidelse) M15.3 Sekundær multippel artrose Posttraumatisk polyartrose M15.4 Eroderende (osteo)artrose M15.8 Andre spesifiserte polyartroser M15.9 Uspesifisert polyartrose Generalisert osteoartritt INA
M16 Hofteleddsartrose (coxarthrosis) M16.0 Primær hofteleddsartrose, bilateral M16.1 Primær hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon Primær hofteleddsartrose:
 • unilateral
 • INA
M16.2 Hofteleddsartrose som følge av dysplasi, bilateral M16.3 Hofteleddsartrose som følge av dysplasi, uten opplysning om bilateral manifestasjon Dysplastisk hofteleddsartrose:
 • unilateral
 • INA
M16.4 Posttraumatisk hofteleddsartrose, bilateral M16.5 Posttraumatisk hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon Posttraumatisk hofteleddsartrose:
 • unilateral
 • INA
M16.6 Annen sekundær hofteleddsartrose, bilateral M16.7 Annen sekundær hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon Sekundær hofteleddsartrose:
 • unilateral
 • INA
M16.9 Uspesifisert hofteleddsartrose
M17 Kneleddsartrose (gonarthrosis) M17.0 Primær kneleddsartrose, bilateral M17.1 Primær kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon Primær kneleddsartrose:
 • unilateral
 • INA
M17.2 Posttraumatisk kneleddsartrose, bilateral M17.3 Posttraumatisk kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon Posttraumatisk kneleddsartrose:
 • unilateral
 • INA
M17.4 Annen sekundær kneleddsartrose, bilateral M17.5 Annen sekundær kneleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon Sekundær kneleddsartrose:
 • unilateral
 • INA
M17.9 Uspesifisert kneleddsartrose
M18 Artrose i første karpometakarpalledd M18.0 Primær artrose i første karpometakarpalledd, bilateral M18.1 Primær artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral manifestasjon Primær artrose i første karpometakarpalledd:
 • unilateral
 • INA
M18.2 Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd, bilateral M18.3 Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral manifestasjon Posttraumatisk artrose i første karpometakarpalledd:
 • unilateral
 • INA
M18.4 Annen sekundær artrose i første karpometakarpalledd, bilateral M18.5 Annen sekundær artrose i første karpometakarpalledd, uten opplysning om bilateral manifestasjon Sekundær artrose i første karpometakarpalledd:
 • unilateral
 • INA
M18.9 Uspesifisert artrose i første karpometakarpalledd
M19 Annen artrose
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: artrose i ryggsøyle (M47.-)
polyartrose (M15.-)
stiv stortå (M20.2)
M19.0 Primær artrose i andre ledd Primær artrose INA M19.1 Posttraumatisk artrose i andre ledd Posttraumatisk artrose INA M19.2 Andre sekundære artroser Sekundær artrose INA M19.8 Annen spesifisert artrose M19.9 Uspesifisert artrose
(M20-M25) Andre leddlidelser
Ekskl: ledd i ryggsøyle (M40-M54)
M20 Ervervede deformiteter i fingre og tær
Ekskl: ervervet mangel på fingre og tær (Z89.-)
medfødt(e):
  • deformiteter og misdannelser av fingre og tær (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)
  • mangel på fingre og tær (Q71.3, Q72.3)
M20.0 Fingerdeformitet Boutonnière-deformitet og svanehalsdeformitet
Ekskl: «clubbing» av fingre (R68.3)
Dupuytrens kontraktur (M72.0)
triggerfinger (M65.3)
M20.1 Hallux valgus (ervervet) «Bunion» M20.2 Stiv stortå (hallux rigidus) M20.3 Annen stortådeformitet (ervervet) Hallux varus M20.4 Annen hammertå (ervervet) M20.5 Andre tådeformiteter (ervervede) M20.6 Uspesifisert ervervet tådeformitet
M21 Andre ervervede deformiteter i ekstremiteter
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: ervervede deformiteter i fingre og tær (M20.-)
ervervet mangel på ekstremitet (Z89.-)
medfødt(e):
  • coxa plana(M91.2)
  • deformiteter og misdannelser i ekstremiteter (Q65-Q66, Q68-Q74)
  • mangel på ekstremiteter (Q71-Q73)
M21.0 Valgusdeformitet, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: metatarsus valgus(Q66.6)
pes calcaneovalgus(Q66.4)
M21.1 Varusdeformitet, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: metatarsus varus(Q66.2)
tibia vara(M92.5)
M21.2 Fleksjonsdeformitet M21.3 Hengehånd eller hengefot (ervervet) M21.4 Plattfot (pes planus) (ervervet)
Ekskl: medfødt plattfot (Q66.5)
M21.5 Ervervet klohånd, klumphånd (talipomanus), klofot og klumpfot (pes equinovarus)
Ekskl: klumpfot, ikke spesifisert som ervervet (Q66.8)
M21.6 Andre ervervede deformiteter i ankel og fot
Ekskl: tådeformiteter (ervervede) (M20.1-M20.6)
M21.7 Ulik lengde på ekstremiteter (ervervet) M21.8 Andre spesifiserte ervervede deformiteter i ekstremiteter M21.9 Uspesifisert ervervet deformitet i ekstremitet
M22 Lidelser relatert til kneskål
Ekskl: dislokasjon av kneskål (S83.0)
M22.0 Residiverende dislokasjon av kneskål M22.1 Residiverende subluksasjon av kneskål M22.2 Patellofemorale lidelser M22.3 Annen mistilpasning av kneskål M22.4 Kondromalasi i kneskål M22.8 Andre spesifiserte lidelser relatert til kneskål M22.9 Uspesifisert lidelse relatert til kneskål
M23 Kneleddlidelser
Den følgende supplementære underklassifikasjon angir grad av affeksjon og er for valgfri bruk med passende underkategorier i M23.-. Se også innledningen av kapitlet.
0Flere lokalisasjoner
1Fremre korsbåndellerfremre horn av medial menisk
2Bakre korsbåndellerbakre horn av medial menisk
3Mediale kollaterale ligamentellerannen og uspesifisert i medial menisk
4Laterale kollaterale ligamentellerfremre horn av lateral menisk
5Bakre horn av lateral menisk
6Annen og uspesifisert i lateral menisk
7Leddkapsel
Ekskl: ankylose (M24.6)
fersk skade - se skade i kne og legg (S80-S89)
knedeformitet (M21.-)
lidelser relatert til kneskål (M22.-)
osteochondritis dissecans(M93.2)
residiverende dislokasjon eller subluksasjon av:
M23.0 Cystisk menisk M23.1 Diskoid menisk (medfødt) M23.2 Menisklidelse som skyldes gammel ruptur eller skade Gammel bøttehankruptur M23.3 Andre menisklidelser Adskilt menisk Degenerert menisk Retinert menisk M23.4 Fritt legeme i kne Leddmus M23.5 Kronisk instabilitet i kne M23.6 Annen spontan brist i kneligament M23.8 Andre spesifiserte kneleddlidelser Slapphet i kneligament Smekkende kne «Snapping knee» M23.9 Uspesifisert kneleddlidelse
M24 Annen spesifisert uorden i ledd
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: fersk skade - se skade i ledd etter kroppsregion
ganglion (M67.4)
kjeveleddslidelser (K07.6)
smekkende kne (M23.8)
M24.0 Fritt legeme i ledd
Ekskl: fritt legeme i kne (M23.4)
M24.1 Andre lidelser i leddbrusk
Ekskl: kneleddlidelse (M23.-)
kondrokalsinose (M11.1-M11.2)
metastatisk forkalkning (E83.5)
okronose (E70.2)
M24.2 Ligamentlidelse Instabilitet etter gammel ligamentskade Ligament-slapphet INA
Ekskl: familiær ligament-slapphet (M35.7)
kne (M23.5-M23.8)
M24.3 Patologisk dislokasjon og subluksasjon av ledd, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: dislokasjon eller forskyvning av ledd:
  • fersk skade - se skade i ledd og ligament etter kroppsregion
  • medfødt - se medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)
  • residiverende (M24.4)
M24.4 Residiverende dislokasjon og subluksasjon av ledd
Ekskl: kneskål (M22.0-M22.1)
subluksasjon av virvel (M43.3-M43.5)
M24.5 Kontraktur i ledd
Ekskl: Dupuytrens kontraktur (M72.0)
ervervet deformitet i ekstremiteter (M20-M21)
kontraktur i sene(skjede) uten kontraktur i ledd (M67.1)
M24.6 Ankylose i ledd
Ekskl: ryggsøyle (M43.2)
stivhet i ledd uten ankylose (M25.6)
M24.7 Protrusio acetabuli M24.8 Annen spesifisert uorden i ledd, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: når iliotibialbåndsyndrom inngår (M76.3)
leddsmerte(M25.5)
M24.9 Uspesifisert uorden i ledd
M25 Andre leddtilstander, ikke klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: deformiteter klassifisert i M20-M21
forkalkning i:
unormal gange og bevegelighet (R26.-)
vanskeligheter med å gå (R26.2)
M25.0 Hemartrose
Ekskl: fersk skade - se skade i ledd etter kroppsregion
M25.1 Fistel til ledd M25.2 Ledd med unormal bevegelighet M25.3 Annen instabilitet i ledd
Ekskl: instabilitet i ledd etter:
  • fjerning av leddproteser (M96.8)
  • gammel ligamentskade (M24.2)
M25.4 Væskeansamling (hydrops) i ledd
Ekskl: hydrops ved «yaws» (A66.6)
M25.5 Leddsmerte M25.6 Stivhet i ledd, ikke klassifisert annet sted M25.7 Osteofytt M25.8 Andre spesifiserte leddtilstander M25.9 Uspesifisert leddtilstand Leddlidelse INA
(M30-M36) Systemiske bindevevssykdommer
Inkl: autoimmun sykdom:
  • systemisk
  • INA
kollagen (vaskulær) sykdom:
  • systemisk
  • INA
Ekskl: autoimmun sykdom, i ett enkelt organ eller en enkelt celletype (kodet under relevant kategori for tilstand)
antifosfolipidsyndrom (D68.6)
M30 Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander M30.0 Polyarteritis nodosa M30.1 Polyarteritt med lungeaffeksjon [Churg-Strauss' sykdom] Allergisk granulomatøs angiitt M30.2 Juvenil polyarteritt M30.3 Mukokutant lymfeknutesyndrom [Kawasakis sykdom] M30.8 Andre tilstander beslektet med polyarteritis nodosa Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer med polyangiitt M31 Andre nekrotiserende vaskulitter M31.0 Hypersensitivitetsangiitt Goodpastures syndrom M31.1 Trombotisk trombocytopen purpura Trombotisk mikroangiopati M31.3 Granulomatose med polyangiitt Granulomatose med polyangiitt:
 • med nyreaffeksjon† (N08.5*)
 • med lungeaffeksjon† (J99.1*)
Nekrotiserende luftveisgranulomatose Wegeners granulomatose
M31.4 Aortabuesyndrom [Takayasus sykdom] M31.5 Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica M31.6 Annen kjempecellearteritt Temporalisarteritt M31.7 Mikroskopisk polyangiitt Mikroskopisk polyarteritt
Ekskl: polyarteritis nodosa(M30.0)
M31.8 Andre spesifiserte nekrotiserende vaskulitter M31.9 Uspesifisert nekrotiserende vaskulitt
M32 Systemisk lupus erythematosus [SLE] Lupus erythematosus disseminatus (LED)
Ekskl: lupus erythematosus (diskoid) INA(L93.0)
M32.0 Legemiddelutløst systemisk lupus erythematosus
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
M32.1† Systemisk lupus erythematosus med affeksjon av nærmere bestemt organ eller system Libman-Sacks' endokarditt (I39.-*) Lupusperikarditt (I32.8*) Systemisk lupus erythematosus med:
 • lungeaffeksjon (J99.1*)
 • nyreaffeksjon (N08.5*, N16.4*)
 • cerebral arteritt (I68.2*)
 • encefalitt, myelitt og encefalomyelitt (G05.8*)
M32.8 Andre spesifiserte former for systemisk lupus erythematosus M32.9 Uspesifisert systemisk lupus erythematosus
M33 Dermatopolymyositt M33.0 Juvenil dermatomyositt M33.1 Annen dermatomyositt M33.2 Polymyositt M33.9 Uspesifisert dermatopolymyositt M34 Systemisk sklerose (sclerosis systemica)
Inkl: skleroderma
Ekskl: skleroderma:
M34.0 Progressiv systemisk sklerose M34.1 CR[E]ST-syndrom Kombinasjon av kalsinose, Raynauds fenomen, øsofageal dysfunksjon, sklerodaktyli, teleangiektasi M34.2 Systemisk sklerose utløst av legemidler og kjemikalier
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
M34.8 Andre spesifiserte former for systemisk sklerose Systemisk sklerose med: M34.9 Uspesifisert systemisk sklerose
M35 Annen systemisk affeksjon av bindevev
Ekskl: reaktiv perforerende kollagenose (L87.1)
M35.0 Sicca-syndrom [Sjögrens syndrom] Sicca-syndrom med:
 • keratokonjunktivitt† (H19.3*)
 • lungeaffeksjon† (J99.1*)
 • myopati† (G73.7*)
 • tubulointerstitielle nyreforstyrrelser† (N16.4*)
M35.1 Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer «Mixed connective tissue disease» [MCTD]
Ekskl: tilstander med elementer fra forskjellige syndromer med polyangiitt (M30.8)
M35.2 Behçets sykdom M35.3 Polymyalgia rheumatica
Ekskl: polymyalgia rheumatica med kjempecellearteritt (M31.5)
M35.4 Diffus (eosinofil) fasciitt M35.5 Multifokal fibrosklerose M35.6 Residiverende pannikulitt [Weber-Christian]
Ekskl: pannikulitt:
M35.7 Hypermobilitetssyndrom Familiær ligament-slapphet
Ekskl: Ehlers-Danlos' syndrom (Q79.6)
ligament-slapphet INA(M24.2)
M35.8 Annen spesifisert systemisk affeksjon av bindevev M35.9 Uspesifisert systemisk affeksjon av bindevev Autoimmun sykdom (systemisk) INA Kollagen (vaskulær) sykdom INA
M36 * Systemiske bindevevssykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
Ekskl: leddlidelse ved sykdommer klassifisert annet sted (M14.-*)
M36.0 * Dermato(poly)myositt ved neoplastisk sykdom (paraneoplastisk) (C00-D48†) M36.1 * Leddlidelse ved neoplastisk sykdom (C00-D48†) Leddlidelse ved:
 • leukemi (C91-C95†)
 • multippelt myelom (C90.0†)
 • ondartet histiocytose (C96.8†)
M36.2 * Hemofil leddlidelse (D66-D68†) M36.3 * Leddlidelse ved andre blodforstyrrelser (D50-D76†)
Ekskl: leddlidelse ved Henoch(-Schönlein)s purpura(M36.4*)
M36.4 * Leddlidelse ved hypersensitivitetsreaksjon klassifisert annet sted Leddlidelse ved Henoch(-Schönlein)s purpura(D69.0†) M36.8 * Systemisk bindevevssykdom ved andre sykdommer klassifisert annet sted Systemisk bindevevssykdom ved:
 • hypogammaglobulinemi (D80.-†)
 • okronose (E70.2†)
(M40-M54) Rygglidelser
Med unntak for kategoriene M45, M50 og M51, kan følgende underinndeling brukes på 5.-tegnsnivå for å angi lokalisasjon. Se også innledningen av kapitlet.

0 Flere lokalisasjoner i ryggsøyle
1 «Oksipito-atlanto-aksialregion»
2 Cervikalregion
3 Cervikotorakalregion
4 Torakalregion
5 Torakolumbalregion
6 Lumbalregion
7 Lumbosakralregion
8 Sakral og sakrococcygeal region
9 Uspesifisert lokalisasjon

(M40-M43) Deformerende rygglidelser M40 Kyfose og lordose (kyphosis et lordosis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Inkl: ulike former for pukkelrygg og svairygg
Ekskl: kyfose og lordose:
  • etter behandling (M96.-)
  • medfødt (Q76.4)
kyfoskoliose (M41.-)
M40.0 Postural kyfose
Ekskl: osteokondrose i ryggsøyle (M42.-)
M40.1 Annen sekundær kyfose M40.2 Annen og uspesifisert kyfose M40.3 Rettrygg-syndrom «Flatback syndrome» M40.4 Annen spesifisert lordose Lordose:
 • ervervet
 • postural
M40.5 Uspesifisert lordose
M41 Skoliose (scoliosis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Inkl: kyfoskoliose
Ekskl: etter behandling (M96.-)
kyfoskoliotisk hjertesykdom (I27.1)
medfødt skoliose:
M41.0 Infantil idiopatisk skoliose M41.1 Juvenil idiopatisk skoliose Skoliose i ungdomsår M41.2 Annen idiopatisk skoliose M41.3 Torakogen skoliose M41.4 Nevromuskulær skoliose Skoliose som følge av cerebral parese, Friedreichs ataksi, poliomyelitt, og andre nevromuskulære forstyrrelser M41.5 Annen sekundær skoliose M41.8 Andre spesifiserte former for skoliose M41.9 Uspesifisert skoliose
M42 Spinal osteokondrose (osteochondrosis spinalis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
M42.0 Juvenil osteokondrose i ryggsøyle Calvés sykdom Scheuermanns sykdom
Ekskl: postural kyfose (M40.0)
M42.1 Osteokondrose i ryggsøyle hos voksne M42.9 Uspesifisert spinal osteokondrose
M43 Andre deformerende rygglidelser
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Ekskl: hemivertebra(Q76.3-Q76.4)
Klippel-Feils syndrom (Q76.1)
lumbalisering og sakralisering (Q76.4)
medfødt spondylolyse og spondylolistese (Q76.2)
platyspondyli (Q76.4)
ryggdeformitet ved:
  • osteoporose (M80-M81)
  • Pagets sykdom i benvev (osteitis deformans)(M88.-)
spina bifida occulta(Q76.0)
M43.0 Spondylolyse M43.1 Spondylolistese M43.2 Annen sammenvoksing i ryggsøyle
Ekskl: ankyloserende spondylitt (M45)
pseudartrose etter sammenvoksing eller artrodese (M96.0)
status etter artrodese (Z98.1)
M43.3 Residiverende atlantoaxial subluksasjon med myelopati M43.4 Annen residiverende atlantoaxial subluksasjon M43.5 Annen residiverende subluksasjon av virvel
Ekskl: biomekanisk skade IKAS(M99.-)
M43.6 Torticollis
Ekskl: torticollis:
  • medfødt (sternocleidomastoid) (Q68.0)
  • psykogen (F45.8)
  • som følge av fødselsskade (P15.2)
  • spasmodisk (G24.3)
  • ved fersk skade - se skade i ryggsøyle etter kroppsregion
M43.8 Andre spesifiserte deformerende rygglidelser
Ekskl: kyfose og lordose (M40.-)
skoliose (M41.-)
M43.9 Uspesifisert deformerende rygglidelse Skjev rygg INA
(M45-M49) Lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis) M45 Ankyloserende spondylitt Bechterews sykdom Reumatoid artritt i ryggsøyle
Ekskl: Behçets sykdom (M35.2)
juvenil (ankyloserende) spondylitt (M08.1)
leddlidelse ved Reiters sykdom (M02.3)
M46 Andre inflammatoriske lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
M46.0 Spinal entesopati Sykdom i ryggsøylens ligamenter eller muskelfester M46.1 Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted M46.2 Osteomyelitt i virvel M46.3 Infeksjon i mellomvirvelskive (pyogen) Pyogen diskitt Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme. M46.4 Uspesifisert inflammasjon i mellomvirvelskive M46.5 Andre infeksiøse lidelser i ryggsøylen M46.8 Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen M46.9 Uspesifisert inflammatorisk lidelse i ryggsøylen
M47 Spondylose (spondylosis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Inkl: artrose eller osteoartritt i ryggsøyle
degenerasjon av leddfasetter
M47.0† Syndromer som skyldes kompresjon av arteria spinalis anterior og arteria vertebralis(G99.2*) M47.1 Annen spondylose med myelopati Spondylogen kompresjon av ryggmarg† (G99.2*)
Ekskl: subluksasjon av virvel (M43.3-M43.5)
M47.2 Annen spondylose med radikulopati M47.8 Annen spesifisert spondylose Cervikal spondylose uten myelopati eller radikulopati Lumbosakral spondylose uten myelopati eller radikulopati Torakal spondylose uten myelopati eller radikulopati M47.9 Uspesifisert spondylose
M48 Andre lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
M48.0 Spinal stenose Kaudal stenose M48.1 Ankyloserende hyperostose [Forestiers sykdom] Diffus idiopatisk skjeletthyperostose [DISH-syndrom] M48.2 Baastrups sykdom M48.3 Traumatisk spondylopati M48.4 Tretthetsbrudd i ryggvirvel Stressfraktur i ryggvirvel M48.5 Sammenfalt ryggvirvel, ikke klassifisert annet sted Sammenfalt ryggvirvel INA
Ekskl: fersk skade - se skade i ryggsøyle, f eks S12, S22 og S32
kompresjonsfraktur ved osteoporose (M80.-)
M48.8 Andre spesifiserte lidelser i ryggsøylen Ossifikasjon av ligamentum longitudinale posterius M48.9 Uspesifisert lidelse i ryggsøylen
M49 * Lidelser i ryggsøylen (columna vertebralis) ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Ekskl: leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (M07.-*, M09.-*)
M49.0 * Tuberkulose i ryggvirvel (A18.0†) Potts kurvatur M49.1 * Brucellaspondylitt (A23.-†) M49.2 * Enterobakteriell spondylitt (A01-A04†) M49.3 * Lidelse i ryggsøylen ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
Ekskl: nevrogen lidelse i ryggsøyle ved tabes dorsalis(M49.4*)
M49.4 * Nevrogen lidelse i ryggsøyle Nevrogen lidelse i ryggsøylen ved:
 • syringomyeli og syringobulbi (G95.0†)
 • tabes dorsalis(A52.1†)
M49.5 * Sammenfalt ryggvirvel ved sykdommer klassifisert annet sted Forårsaket av neoplastisk sykdom (C00-D48†) M49.8 * Lidelse i ryggsøylen ved andre sykdommer klassifisert annet sted
(M50-M54) Andre rygglidelser
Ekskl: fersk skade - se skade i ryggsøyle etter kroppsregion
inflammasjon i mellomvirvelskive INA(M46.4)
M50 Lidelser i cervikalskive
Inkl: lidelser i cervikalskive med nakkesmerte
lidelser i mellomvirvelskive i cervikotorakalovergangen
M50.0† Lidelse i cervikalskive, med myelopati (G99.2*) M50.1 Lidelse i cervikalskive, med radikulopati
Ekskl: brakial radikulitt INA(M54.1)
M50.2 Annen forskyvning av cervikalskive M50.3 Annen degenerativ lidelse i cervikalskive M50.8 Andre spesifiserte lidelser i cervikalskive M50.9 Uspesifisert lidelse i cervikalskive
M51 Andre lidelser i mellomvirvelskive
Inkl: lidelser i torakal-, torakolumbal- og lumbosakralskiver
M51.0† Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med myelopati (G99.2*) M51.1† Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med radikulopati (G55.1*) Isjias som skyldes lidelse i mellomvirvelskive
Ekskl: lumbal radikulitt INA(M54.1)
M51.2 Annen spesifisert forskyvning av mellomvirvelskive Lumbago som skyldes forskyvning av mellomvirvelskive M51.3 Annen spesifisert degenerativ lidelse i mellomvirvelskive M51.4 Schmorls knuter M51.8 Andre spesifiserte lidelser i mellomvirvelskive M51.9 Uspesifisert lidelse i mellomvirvelskive
M53 Andre rygglidelser, ikke klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
M53.0 Cervikokranialt syndrom Bakre cervikalt sympatisk syndrom M53.1 Cervikobrakialt syndrom
Ekskl: lidelser i cervikalskive (M50.-)
toraksapertursyndrom (G54.0)
M53.2 Spinal instabilitet M53.3 Sakrococcygeal lidelse, ikke klassifisert annet sted Coccygodynia M53.8 Andre spesifiserte rygglidelser M53.9 Uspesifisert rygglidelse
M54 Ryggsmerte
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kategoriblokk M40-M54]
Ekskl: psykogen ryggsmerte (F45.4)
M54.0 Pannikulitt som angår nakke- og ryggregion
Ekskl: pannikulitt:
M54.1 Radikulopati Nevritt eller radikulitt :
 • brakial INA
 • lumbal INA
 • lumbosakral INA
 • torakal INA
Radikulitt INA
Ekskl: nevralgi og nevritt INA(M79.2)
radikulopati med:
  • lidelser i cervikalskive (M50.1)
  • lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver (M51.1)
  • spondylose (M47.2)
M54.2 Smerte i nakke
Ekskl: nakkesmerte som skyldes lidelse i cervikalskive (M50.-)
smerte i svelg(R07.0)
M54.3 Isjialgi
Ekskl: isjialgi med lumbago (M54.4)
isjias som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)
lesjon av nervus ischiadicus(G57.0)
M54.4 Lumbago med isjialgi
Ekskl: lumbago som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.1)
M54.5 Lumbago Hekseskudd Korsryggsmerte Lumbago INA
Ekskl: lumbago:
  • med isjialgi (M54.4)
  • som skyldes forskyvning av mellomvirvelskive (M51.2)
M54.6 Ryggsmerte i torakaldelene
Ekskl: smerte som skyldes lidelse i mellomvirvelskive (M51.-)
M54.8 Annen spesifisert ryggsmerte M54.9 Uspesifisert ryggsmerte
(M60-M79) Bløtvevssykdommer (M60-M63) Muskelsykdommer
Ekskl: dermatopolymyositt (M33.-)
muskulær dystrofi og myopati (G71-G72)
myopati ved:
  • amyloidose (E85.-)
  • polyarteritis nodosa(M30.0)
  • reumatoid artritt (M05.3)
  • Sicca-syndrom (M35.0)
  • skleroderma (M34.-)
  • systemisk lupus erythematosus(M32.-)
M60 Myositt (myositis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M60.0 Infeksiøs myositt Tropisk pyomyositt Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme. M60.1 Interstitiell myositt M60.2 Fremmedlegemegranulom i bløtvev, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: fremmedlegemegranulom i hud og underhudsvev (L92.3)
M60.8 Annen spesifisert myositt M60.9 Uspesifisert myositt
M61 Forkalkning og forbening av muskel
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M61.0 Myositis ossificans traumatica M61.1 Myositis ossificans progressiva Fibrodysplasia ossificans progressiva M61.2 Paralytisk forkalkning og forbening av muskel Myositis ossificans i tilknytning til kvadriplegi eller paraplegi M61.3 Forkalkning og forbening av muskel i tilknytning til brannskade Myositis ossificans i tilknytning til brannskade M61.4 Annen forkalkning av muskel
Ekskl: tendinitt med kalknedslag (M65.2)
M61.5 Annen forbening av muskel M61.9 Uspesifisert forkalkning og forbening av muskel
M62 Andre muskelsykdommer
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: krampe og spasme (R25.2)
Moersch-Woltmans syndrom (G25.8)
myalgi (M79.1)
myopati:
M62.0 Muskeldiastase M62.1 Annen muskelruptur (ikke-traumatisk)
Ekskl: seneruptur (M66.-)
traumatisk muskelruptur - se muskelskade etter kroppsregion
M62.2 Iskemisk infarkt i muskel Kompartmentsyndrom, ikke-traumatisk
Ekskl: kompartmentsyndrom, traumatisk (T79.6)
traumatisk iskemi i muskel (T79.6)
Volkmanns kontraktur (T79.6)
M62.3 Immobilitetssyndrom Paraplegisk immobilitetssyndrom M62.4 Kontraktur i muskel
Ekskl: kontraktur i ledd (M24.5)
M62.5 Muskelsvinn og -atrofi, ikke klassifisert annet sted Inaktivitetsatrofi IKAS Sarkopeni M62.6 Forstrekking av muskel
Ekskl: fersk skade - se muskelskade etter kroppsregion
M62.8 Andre spesifiserte muskelsykdommer Muskelbrokk Muskelskjedebrokk M62.9 Uspesifiserte muskelsykdommer
M63 * Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: myopati ved:
  • endokrine sykdommer (G73.5*)
  • stoffskiftesykdommer (G73.6*)
M63.0 * Myositt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted Myositt ved:
 • lepra[Hansens sykdom](A30.-†)
 • syfilis (A51.4†, A52.7†)
M63.1 * Myositt ved protozosykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted Myositt ved:
 • cysticerkose (B69.8†)
 • schistosomiasis[bilharzia](B65.-†)
 • toksoplasmose (B58.8†)
 • trikinose (B75†)
M63.2 * Myositt ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted Myositt ved soppsykdom (B35-B49†) M63.3 * Myositt ved sarkoidose (D86.8†) M63.8 * Andre muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted
(M65-M68) Forstyrrelser i synovialhinne og sene M65 Synovitt og tenosynovitt
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)
fersk skade - se skade i ligament eller sene etter kroppsregion S00-T14
kronisk krepiterende synovitt i hånd og håndledd (M70.0)
M65.0 Abscess i seneskjede Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme. M65.1 Annen infeksiøs (teno)synovitt M65.2 Tendinitt med kalknedslag
Ekskl: i skulder (M75.3)
spesifisert tendinitt (M75-M77)
M65.3 Triggerfinger Nodulær senesykdom M65.4 Radial styloid tenosynovitt [de Quervain] M65.8 Annen spesifisert synovitt og tenosynovitt Serøs coxitt Irritabel hofte M65.9 Uspesifisert synovitt og tenosynovitt
M66 Spontan ruptur i synovialhinne og sene
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: ruptur som oppstår når vevet utsettes for normalt trykk, noe som tilsier at vevet har mindre strekkstyrke enn normalt
Ekskl: «rotator cuff syndrome» (M75.1)
ruptur når vevet utsettes for unormalt trykk - se skade i sene etter kroppsregion S00-T14
M66.0 Ruptur i knehasecyste [Bakers cyste] M66.1 Ruptur i synovialhinne Ruptur i synovialcyste
Ekskl: ruptur i knehasecyste (M66.0)
M66.2 Spontan ruptur i strekkemuskelsener M66.3 Spontan ruptur i bøyemuskelsener M66.4 Spontan ruptur i andre sener M66.5 Spontan ruptur i uspesifisert sene Ruptur i overgang mellom muskel og sene, ikke-traumatisk
M67 Andre lidelser i synovialhinne og sene
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M67.1-M67.9]
Ekskl: Dupuytrens kontraktur (M72.0)
tendinitt (M77.9)
xantomatose lokalisert til sener (E78.2)
M67.0 Kort akillessene (ervervet) M67.1 Annen kontraktur i sene(skjede)
Ekskl: med kontraktur i ledd (M24.5)
M67.2 Hypertrofi av synovialhinne, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: villonodulær synovitt (pigmentert) (M12.2)
M67.3 Forbigående synovitt Toksisk synovitt
Ekskl: palindromisk reumatisme (M12.3)
M67.4 Ganglion Ganglion i ledd eller sene(skjede)
Ekskl: cyste i:
ganglion ved «yaws» (A66.6)
M67.8 Andre spesifiserte lidelser i synovialhinne og sene M67.9 Uspesifisert lidelse i synovialhinne og sene
M68 * Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M68.0 * Synovitt og tenosynovitt ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted Synovitt eller tenosynovitt ved: M68.8 * Annen affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted
(M70-M79) Andre bløtvevssykdommer M70 Bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: yrkessykdom i bløtvev
Ekskl: bursitt (i);
entesopatier (M76-M77)
Dekubitalsår og trykkskade (L89.-)
M70.0 Kronisk krepiterende synovitt i hånd og håndledd M70.1 Bursitt i hånd M70.2 Albuespissbursitt (bursitis olecrani) M70.3 Annen bursitt i albue M70.4 Prepatellær bursitt M70.5 Annen bursitt i kne M70.6 Trokanterbursitt Trokantertendinitt M70.7 Annen bursitt i hofte Bursitt i bursa ischiadica M70.8 Andre spesifiserte bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk M70.9 Uspesifisert bløtvevssykdom etter bruk, overbelastning og trykk
M71 Andre lidelser i slimpose
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: bunion (M20.1)
bursitt etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)
entesopatier (M76-M77)
M71.0 Bursitt med abscess Abscess i slimpose M71.1 Annen infeksiøs bursitt M71.2 Synovialcyste i knehase [Bakers cyste]
Ekskl: med ruptur (M66.0)
M71.3 Annen slimposecyste Synovialcyste INA
Ekskl: synovialcyste med ruptur (M66.1)
M71.4 Kalknedslag i slimpose
Ekskl: i skulder (M75.3)
M71.5 Annen bursitt, ikke klassifisert annet sted
Ekskl: bursitt (i):
skulder (M75.5)
tibial kollateral [Pellegrini-Stieda](M76.4)
INA(M71.9)
M71.8 Andre spesifiserte lidelser i slimpose M71.9 Uspesifisert lidelse i slimpose Bursitt INA
M72 Sykdommer i fascier og annet fibrøst vev
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: retroperitoneal fibromatose (D48.3)
M72.0 Dupuytrens kontraktur [palmar fascial fibromatose] M72.1 Garrods puter M72.2 Plantar fascial fibromatose Plantar fasciitt M72.4 Pseudosarkomatøs fibromatose Nodulær fasciitt (fasciitis nodularis) M72.6 Nekrotiserende fasciitt
Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi infeksiøst agens.
M72.8 Andre spesifiserte sykdommer i fascier og annet fibrøst vev Abscess i fascie
Ekskl: fasciitt:
M72.9 Uspesifisert sykdom i fascier og annet fibrøst vev Fasciitt INA Fibromatose INA
M73 * Affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M73.0 * Gonokokkbursitt (A54.4†) M73.1 * Syfilitisk bursitt (A52.7†) M73.8 * Annen affeksjon av bløtvev ved sykdommer klassifisert annet sted
M75 Skulderlidelser
Ekskl: skulder-hånd-syndrom (M89.0)
M75.0 Adhesjonskapsulitt i skulder Kapsulitt i skulder Periartritt i skulder M75.1 «Rotator cuff syndrome»
Rift eller ruptur i rotatorkappe eller supraspinatus (komplett/ukomplett), ikke spesifisert som traumatisk
Supraspinatussyndrom
M75.2 Bicepstendinitt M75.3 Skuldertendinitt med kalknedslag Forkalket slimpose i skulder M75.4 «Impingement syndrome» i skulder M75.5 Bursitt i skulder M75.6 Labrumruptur i degenerativt skulderledd
Ekskl: Akutt labrumruptur (S43.4)
M75.8 Andre spesifiserte skulderlidelser M75.9 Uspesifisert skulderlidelse
M76 Entesopatier (enthesopathia) i underekstremitet, unntatt fot
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Merk: De overfladiske termene bursitt, kapsulitt og tendinitt har en tendens til å bli brukt tilfeldig for diverse lidelser i perifere ligamenter eller muskelfester. De fleste av disse tilstandene er blitt sammenfattet som entesopatier som er den generiske formen for lidelser med disse lokalisasjonene.
Ekskl: bursitt etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)
M76.0 Gluteal tendinitt M76.1 Psoastendinitt M76.2 Hoftekamspore M76.3 Iliotibialbåndsyndrom M76.4 Tibial kollateral bursitt [Pellegrini-Stieda] M76.5 Patellar senetendinitt M76.6 Akillestendinitt Akillesbursitt M76.7 Fibularistendinitt M76.8 Andre spesifiserte entesopatier i underekstremiteter, unntatt fot Tibialis anterior-syndrom Tibialis posterior-tendinitt M76.9 Uspesifisert entesopati i underekstremitet, unntatt fot
M77 Andre entesopatier
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: bursitt:
  • etter bruk, overbelastning og trykk (M70.-)
  • INA(M71.9)
osteofytt (M25.7)
spinal entesopati (M46.0)
M77.0 Medial epikondylitt M77.1 Lateral epikondylitt Tennisalbu M77.2 Periartritt i håndledd M77.3 Hælbenspore M77.4 Metatarsalgi
Ekskl: Mortons metatarsalgi (G57.6)
M77.5 Annen entesopati i fot M77.8 Andre spesifiserte entesopatier, ikke klassifisert annet sted M77.9 Uspesifisert entesopati Benspore INA Kapsulitt INA Periartritt INA Tendinitt INA
M79 Andre bløtvevssykdommer, ikke klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: psykogen bløtvevssmerte (F45.4)
M79.0 Uspesifisert reumatisme
Ekskl: palindromisk reumatisme (M12.3)
M79.1 Myalgi
Ekskl: myositt (M60.-)
M79.2 Uspesifisert nevralgi og nevritt
Ekskl: isjialgi (M54.3-M54.4)
mononevropatier (G56-G58)
radikulitt:
M79.3 Uspesifisert pannikulitt
Ekskl: pannikulitt:
  • i hals og rygg (M54.0)
  • residiverende [Weber-Christian](M35.6)
  • ved lupus(L93.2)
M79.4 Hypertrofi av (infrapatellar) fettpute M79.5 Residualt fremmedlegeme i bløtvev
Ekskl: fremmedlegemegranulom i:
M79.6 Smerte i ekstremitet M79.7 Fibromyalgi Fibromyositt Fibrositt Myofibrositt M79.8 Andre spesifiserte bløtvevssykdommer M79.9 Uspesifisert bløtvevssykdom
(M80-M94) Ben- og brusklidelser (M80-M85) Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur M80 Osteoporose med patologisk brudd
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: kompresjonsfraktur ved osteoporose
Ekskl: patologisk brudd INA(M84.4)
sammenfalt ryggvirvel INA(M48.5)
M80.0 Osteoporose etter menopause, med patologisk brudd M80.1 Osteoporose etter ooforektomi , med patologisk brudd M80.2 Osteoporose ved inaktivitet, med patologisk brudd M80.3 Postoperativ malabsorpsjonsosteoporose, med patologisk brudd M80.4 Legemiddelutløst osteoporose med patologisk brudd
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M80.5 Idiopatisk osteoporose med patologisk brudd M80.8 Annen spesifisert osteoporose med patologisk brudd M80.9 Uspesifisert osteoporose med patologisk brudd
M81 Osteoporose uten patologisk brudd
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: osteoporose med patologisk brudd (M80.-)
M81.0 Osteoporose etter menopause M81.1 Osteoporose etter ooforektomi M81.2 Osteoporose ved inaktivitet
Ekskl: Sudecks atrofi (M89.0)
M81.3 Malabsorpsjonsosteoporose etter operasjon M81.4 Legemiddelutløst osteoporose
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M81.5 Idiopatisk osteoporose M81.6 Lokalisert osteoporose [Lequesnes sykdom]
Ekskl: Sudecks atrofi (M89.0)
M81.8 Annen spesifisert osteoporose Senil osteoporose M81.9 Uspesifisert osteoporose
M82 * Osteoporose ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M82.0 * Osteoporose ved myelomatose (C90.0†) M82.1 * Osteoporose ved endokrine forstyrrelser (E00-E34†) M82.8 * Osteoporose ved andre sykdommer klassifisert annet sted
M83 Osteomalasi (Osteomalacia adulta) hos voksne
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: osteomalasi:
  • D-vitaminresistent (E83.3)
  • infantil og juvenil (E55.0)
rakitt (aktiv) (E55.0)
  • D-vitaminresistent (E83.3)
  • følgetilstander (E64.3)
renal osteodystrofi (N25.0)
M83.0 Osteomalasi i barseltiden M83.1 Osteomalasi hos eldre M83.2 Osteomalasi hos voksne på grunn av malabsorpsjon Malabsorpsjonsosteomalasi hos voksne etter operasjon M83.3 Osteomalasi hos voksne på grunn av feilernæring M83.4 Aluminiumutløst knokkelsykdom M83.5 Legemiddelutløst osteomalasi hos voksne
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M83.8 Annen spesifisert osteomalasi hos voksne M83.9 Uspesifisert osteomalasi hos voksne
M84 Avbrudd i knokkelkontinuitet
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M84.0 Feil tilheling av brudd M84.1 Forstyrret bruddtilheling [pseudartrose]
Ekskl: pseudartrose etter fusjon eller artrodese (M96.0)
M84.2 Forsinket tilheling av brudd M84.3 Tretthetsbrudd, ikke klassifisert annet sted Belastningsbrudd INA Stressfraktur INA
Ekskl: tretthetsbrudd i ryggvirvel (M48.4)
M84.4 Patologisk brudd , ikke klassifisert annet sted Patologisk brudd INA
Ekskl: patologisk brudd ved osteoporose (M80.-)
sammenfalt ryggvirvel IKAS(M48.5)
M84.8 Andre spesifiserte avbrudd i knokkelkontinuitet M84.9 Uspesifisert avbrudd i knokkelkontinuitet
M85 Andre forstyrrelser i bentetthet og benstruktur
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Ekskl: osteogenesis imperfecta(Q78.0)
osteopoikilose (Q78.8)
osteoporose (Q78.2)
polyostotisk fibrøs dysplasi (Q78.1)
M85.0 Fibrøs dysplasi (monostotisk)
Ekskl: fibrøs dysplasi i kjeve (K10.8)
M85.1 Skjelettfluorose M85.2 Hyperostose i hjerneskalle M85.3 Osteitis condensans M85.4 Solitær bencyste
Ekskl: solitær cyste i kjeve (K09.1-K09.2)
M85.5 Aneurysmal bencyste
Ekskl: aneurysmal cyste i kjeve (K09.2)
M85.6 Annen bencyste
Ekskl: cyste i kjeve IKAS(K09.1-K09.2)
von Recklinghausens knokkelsykdom (E21.0)
M85.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i bentetthet og benstruktur Hyperostose i knokler, unntatt hjerneskalle Erhvervet osteosklerose
Ekskl: diffus idiopatisk skjeletthyperostose [DISH](M48.1)
osteosklerose:
M85.9 Uspesifisert forstyrrelse i bentetthet og benstruktur
(M86-M90) Andre benlidelser
Ekskl: benlidelse etter behandling (M96.-)
M86 Osteomyelitt (osteomyelitis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
Ekskl: osteomyelitt (i):
M86.0 Akutt hematogen osteomyelitt M86.1 Annen akutt osteomyelitt M86.2 Subakutt osteomyelitt M86.3 Kronisk multifokal osteomyelitt M86.4 Kronisk osteomyelitt med dreneringssinus M86.5 Annen kronisk hematogen osteomyelitt M86.6 Annen kronisk osteomyelitt M86.8 Annen spesifisert osteomyelitt Brodies abscess M86.9 Uspesifisert osteomyelitt Beninfeksjon INA Periostitt
M87 Osteonekrose (osteonecrosis)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
Inkl: avaskulær bennekrose
Ekskl: osteokondropatier (M91-M93)
osteonekrose i kjeve (legemiddelutløst)(strålingsutløst) (K10.2)
M87.0 Idiopatisk aseptisk osteonekrose M87.1 Osteonekrose som skyldes legemidler
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
M87.2 Osteonekrose som skyldes tidligere traume M87.3 Annen sekundær osteonekrose M87.8 Annen spesifisert osteonekrose M87.9 Uspesifisert osteonekrose
M88 Pagets sykdom i knokler (osteitis deformans)
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M88.0 Pagets sykdom i hjerneskalle M88.8 Pagets sykdom i andre spesifiserte knokler M88.9 Pagets sykdom i knokler, uspesifisert
M89 Andre lidelser i knokler
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M89.0 Regionalt smertesyndrom Skulder-hånd-syndrom Sudecks atrofi
Ekskl: sympatisk refleksdystrofi (G90.5)
M89.1 Vekststopp i epifyse M89.2 Andre lidelser i benutvikling og benvekst M89.3 Hypertrofi av knokkel M89.4 Annen hypertrofisk osteoartropati Marie-Bambergers sykdom Pakydermoperiostose M89.5 Osteolyse M89.6 Osteopati etter poliomyelitt
Bruk hvis mulig tilleggskode (B91) for å angi tidligere poliomyelitt.
Ekskl: postpoliosyndrom (G14)
M89.8 Andre spesifiserte lidelser i knokler Infantil kortikal hyperostose Posttraumatisk subperiostal bendannelse M89.9 Uspesifisert lidelse i knokkel
M90 * Benaffeksjon ved sykdommer klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet]
M90.0 * Tuberkulose i knokler (A18.0†)
Ekskl: tuberkulose i ryggsøylen (M49.0*)
M90.1 * Periostitt ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted Sekundær syfilitisk periostitt (A51.4†) M90.2 * Benaffeksjon ved andre infeksjonssykdommer klassifisert annet sted Osteomyelitt med: Syfilitisk benaffeksjon eller osteokondropati (A50.5†, A52.7†) M90.3 * Osteonekrose ved dykkersyke (T70.3†) M90.4 * Osteonekrose som skyldes hemoglobinsykdommer (D50-D64†) M90.5 * Osteonekrose ved andre sykdommer klassifisert annet sted M90.6 * Osteitis deformans ved neoplastisk sykdom (C00-D48†) Osteitis deformans ved ondartede bensvulster (C40-C41†) M90.7 * Brudd i knokkel ved neoplastisk sykdom (C00-D48†)
Ekskl: sammenfalt ryggvirvel ved neoplastisk sykdom (M49.5*)
M90.8 * Benaffeksjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted Benaffeksjon ved renal osteodystrofi (N25.0†)
(M91-M94) Brusklidelser
Ekskl: brusklidelser etter behandling (M96.-)
M91 Juvenil osteokondrose i hofte (coxa) og bekken (pelvis)
Ekskl: glidning i øvre lårbensepifyse (ikke-traumatisk) (M93.0)
M91.0 Juvenil osteokondrose i bekken Osteokondrose (juvenil) i:
 • hoftekam (crista iliaca)[Buchanan]
 • hofteleddskål (acetabulum)
 • ischiopubisk synkondrose [van Neck]
 • symfyse (symphysis pubica)[Pierson]
M91.1 Juvenil osteokondrose i lårbenshode [Calvé-Legg-Perthes sykdom] M91.2 Coxa plana Hoftedeformitet som skyldes tidligere juvenil osteokondrose M91.3 Pseudokoksalgi M91.8 Annen spesifisert juvenil osteokondrose i hofte og bekken Juvenil osteokondrose etter reduksjon av medfødt hoftedislokasjon M91.9 Uspesifisert juvenil osteokondrose i hofte og bekken M92 Annen juvenil osteokondrose M92.0 Juvenil osteokondrose i overarmsben (humerus) Osteokondrose (juvenil) i:
 • capitulum humeri[Panner]
 • overarmsbenhode (caput humeri)[Haas]
M92.1 Juvenil osteokondrose i radius og ulna Osteokondrose (juvenil) i:
 • nedre del av ulna[Burns]
 • radiushode [Brailsford](caput radii)
M92.2 Juvenil osteokondrose i hånd Osteokondrose (juvenil) i:
 • metakarphoder [Mauclaire]
 • måneben (os lunatum) i håndrot (carpus)[Kienböck]
M92.3 Annen juvenil osteokondrose i overekstremitet M92.4 Juvenil osteokondrose i kneskål Osteokondrose (juvenil) i:
 • primært patellasenter [Köhler]
 • sekundært patellasenter [Sinding Larsen]
M92.5 Juvenil osteokondrose i skinneben (tibia) og leggben (fibula) Osteokondrose (juvenil) i:
 • proksimal del av skinneben (tibia)[Blunt]
 • tuberositas tibiae[Osgood-Schlatter]
Tibia vara
M92.6 Juvenil osteokondrose i fotrot (tarsus) Osteokondrose (juvenil) i:
 • båtben (os naviculare) i fotrot (tarsus)[Köhler]
 • hælben (calcaneus)[Sever]
 • os tibiale externum
 • vristben (talus)[Diaz]
M92.7 Juvenil osteokondrose i mellomfotsben (metatarsus) Osteokondrose (juvenil) i:
 • andre mellomfotsknokkel [Freiberg]
 • femte mellomfotsknokkel [Iselin]
M92.8 Annen spesifisert juvenil osteokondrose Hælbensapofysitt M92.9 Uspesifisert juvenil osteokondrose Apofysitt spesifisert som juvenil, med uspesifisert lokalisasjon Epifysitt spesifisert som juvenil, med uspesifisert lokalisasjon Osteokondritt spesifisert som juvenil, med uspesifisert lokalisasjon Osteokondrose spesifisert som juvenil, med uspesifisert lokalisasjon
M93 Andre osteokondropatier
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M93.2 og M93.8]
Ekskl: osteokondrose i ryggsøyle (M42.-)
M93.0 Glidning i øvre lårbensepifyse (ikke-traumatisk) M93.1 Kienböcks sykdom hos voksne Osteokondrose i måneben (os lunatum) i håndrot hos voksne M93.2 Osteochondritis dissecans M93.8 Andre spesifiserte osteokondropatier M93.9 Uspesifisert osteokondropati Apofysitt verken alder eller lokalisasjon spesifisert Epifysitt verken alder eller lokalisasjon spesifisert Osteokondritt verken alder eller lokalisasjon spesifisert Osteokondrose verken alder eller lokalisasjon spesifisert
M94 Andre brusklidelser
[Se lokalisasjonskoder i begynnelsen av kapitlet]
M94.0 Smerte på overgang mellom ribben og ribbensbrusk Kostokondritt Tietzes syndrom M94.1 Residiverende polykondritt M94.2 Kondromalasi
Ekskl: kondromalasi i kneskål (M22.4)
M94.3 Kondrolyse M94.8 Andre spesifiserte brusklidelser M94.9 Uspesifisert brusklidelse
(M95-M99) Andre lidelser i muskel-skjelettsystemet og bindevev M95 Andre ervervede deformiteter i muskel-skjelettsystemet og bindevev
Ekskl: deformerende rygglidelser (M40-M43)
dentofaciale anomalier [inkludert malokklusjon] (K07.-)
ervervet:
  • deformitet i ekstremiteter (M20-M21)
  • mangel på ekstremiteter og organer (Z89-Z90)
medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet (Q65-Q79)
muskel-skjelettsykdommer etter behandling (M96.-)
M95.0 Ervervet nesedeformitet
Ekskl: skjev neseskillevegg (J34.2)
M95.1 Blomkåløre
Ekskl: annen ervervet øredeformitet (H61.1)
M95.2 Annen ervervet hodedeformitet M95.3 Ervervet halsdeformitet M95.4 Ervervet deformitet i brystkasse og ribben M95.5 Ervervet bekkendeformitet
Ekskl: behandling av mor for kjent eller antatt misforhold mellom bekken- og fosterstørrelse (O33.-)
M95.8 Andre spesifiserte ervervede deformiteter i muskel-skjelettsystemet M95.9 Uspesifisert ervervet deformitet i muskel-skjelettsystemet
M96 Lidelse i muskel-skjelettsystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
[Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M96.0 og M96.6]
Ekskl: forstyrrelser i tilknytning til osteoporose (M80-M81)
leddlidelse etter tarm-«bypass» (M02.0)
nærvær av funksjonelle implantater og annet utstyr (Z95-Z97)
M96.0 Pseudartrose etter fusjon eller artrodese M96.1 Postlaminektomisyndrom , ikke klassifisert annet sted M96.2 Kyfose etter strålebehandling M96.3 Kyfose etter laminektomi M96.4 Lordose etter kirurgisk inngrep M96.5 Skoliose etter strålebehandling M96.6 Benbrudd etter innsetting av ortopedisk implantat, leddprotese eller benplate
Ekskl: komplikasjon etter innvendige ortopediske proteser, implantater eller transplantater (T84.-)
M96.8 Andre spesifiserte muskel-skjelettlidelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted Leddinstabilitet sekundært til fjerning av leddprotese M96.9 Uspesifisert muskel-skjelettlidelse etter kirurgiske og medisinske prosedyrer
M99 Biomekaniske lesjoner, ikke klassifisert annet sted
Merk: Denne kategorien skal ikke brukes hvis tilstanden kan klassifiseres annet sted.
Følgende supplementære underklassifikasjon angir lokalisasjonen for lesjonene og er for valgfri bruk med passende underkategorier i M99.-. Se også innledningen til kapitlet.
0Hoderegionoksipitocervikal
1Cervikalregioncervikotorakal
2Torakalregiontorakolumbal
3Lumbalregionlumbosakral
4Sakralregionsakrococcygeal, sakroiliakal
5Bekkenregionhofte, underliv
6Underekstremitet
7Overekstremitetakromioklavikulær, sternokondral
8Brystkasseakromioklavikulær, sternokondral
9Buk og annet
M99.0 Segmentell og somatisk dysfunksjon M99.1 Subluksasjonskompleks (vertebralt) M99.2 Subluksasjonsstenose i nervekanal M99.3 Benet stenose i nervekanal M99.4 Bindevevsstenose i nervekanal M99.5 Stenose i nervekanal på grunn av mellomvirvelskiveprolaps M99.6 Benet stenose og subluksasjonsstenose i mellomvirvelforamen (foramen intervertebrale) M99.7 Bindevevs- og skivestenose i rotkanal Bindevevs- og skivestenose i mellomvirvelforamen M99.8 Andre spesifiserte biomekaniske lesjoner M99.9 Uspesifisert biomekanisk lesjon