NCMP, NCSP og NCRP

Klassifikasjon av medisinske, kirurgiske
og radiologiske prosedyrer


Sist revidert 25.01.2019


Direktoratet for e-helse


Med tillatelse fra NOMESKO

NOMESCO